گروه موتیف در سال حمایت از کار و تولید ایرانی و در جهت کارآفرینی جوانان ایرانی ،همواره تلاش کرده است تا افزون بر ارایه‌ی خدمات دسترسی به فایل های وکتور نقوش و اسلیمی به مشتریان در سراسر کشور، فعالیت‌هایی را فراسوی کسب و کار و بر اساس رسالت اجتماعی خویش انجام دهد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز تخصصی کشور
  گروه موتیف با همکاری و ارتباط نزدیکی که با دانشگاه‌ها و مراکز تخصصی کشور دارد تلاش می‌کند تا رسالت اجتماعی خود را در حوزه‌ی ارایه‌ی خدمات به مراکز علمی، تخصصی و پژوهشی کشور به انجام رساند. از جمله‌ زمینه‌های همکاری موتیف با دانشگاه‌ها و مراکز تخصصی کشور می‌توان به ارایه‌ی خدمات و تسهیلات ویژه برای دانشجویان و دانشگاه، حمایت از پایان‌نامه‌ها و تحقیقات دانشجویی،  حمایت‌های مالی از علاقه مندان و جوانان جویای کار، حمایت از رخدادهای علمی و دانشجویی، جذب دانش‌آموختگان، استخدام افراد معرفی شده توسط مجتمع‌های بهزیستی و … اشاره کرد
 • برگزاری همایش‌های تخصصی در شهرستان‌ها
  گروه موتیف، با برگزاری همایش‌های علمی و تخصصی در استان‌های مختلف کشور، ارایه­‌ی سخن‌رانی و حمایت‌های مالی و علمی در برگزاری همایش های تخصصی، می‌کوشد تا ضمن فراهم آوردن زمینه‌های آشنایی بیش‌تر با آخرین فناوری‌ها و پیش‌رفت‌های صورت گرفته برای مخاطبان، چشم‌انداز روشن‌تر و دقیق‌تری از فعالیت‌های خود برای جامعه ترسیم کند.
 • حمایت از همایش‌های علمی و تخصصی
  گروه موتیف، افزون بر برگزاری همایش‌ها و ورکشاپ های تخصصی در استان‌های مختلف کشور، از برگزاری همایش‌های علمی و تخصصی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز حمایت می‌کند تا ضمن انجام بخشی از رسالت اجتماعی خویش، زمینه تقویت دانش کارکنان خود را نیز فراهم کند.
 • حمایت از فعالیت‌های اجتماعی
  گروه موتیف، افزون بر تمام موارد یاد شده، از موسسات آموزشی که در زمینه آموزش جوانان خدمت می کنند،حمایت می‌کند.