سیرتکامل مقرنس کاری ایران از دوران تاریخی تا صدر اسلام

معماری وهنرهای تزیینی آثار تاریخی ایران به خوبی بیانگر استمرار و ارائه سبکی مشخص می باشد، به گونه ای که با آغاز دوران اسلامی تزیینات معماری و رابطه بنا با آن وارد فصل جدیدی می شود. تنوع در بناهای ایرانی به وضوح آشکار و در هردوره ای بااستفاده از مصالح موجود شکل خاصی از معماری ایجاد می شود. یکی از عناصر تزیینی ومعماری که در زیباکردن بناهای ایرانی نقش مهمی دارد، مقرنس کاری است. مقرنس با مواد، مصالح و نقوش متفاوت شکل می گیرد. پیشینه مقرنس کاری در دوران تاریخی و صدراسلام ایران نشان دهنده تعالی و شکوه این هنر می باشد. در دوران اسلامی مقرنس کاری چه به لحاظ کثرت استعمال و چه از نظر گوناگونی مواد اهمیت بخصوصی داشته است. در عصر سلجوقی این هنر در مرحله تحول شدید قرار می گیرد.

ادامه در فایل pdf مقاله :mogharnas kari

نویسندگان:  خلیلی پور اکرم*, همتی اسماعیل, طاووسی محمود

منبع :نشریه نقش مایه :   زمستان ۱۳۹۳ , دوره  ۸ , شماره  ۲۱ ; از صفحه ۷ تا صفحه ۱۹ .

بررسی رمز نقوش هندسی دایره، مثلث و مربع در هنر اسلامی

سه نقش دایره، مثلث و مربع پایه اصلی نقوش هندسی در هنر اسلامی اند. اهمیت این سه شکل در ترکیب بندی های متعدد در آثار گوناگون هنر اسلامی در تداعی زیبایی این هنر تجریدی قابل ملاحظه است.اهمیت کاربرد نقوش در زیباشناسی آثار اسلامی در معانی نهفته و عمیقی است که بیانگر روح حاکم بر آثار هنری است. رمزی بودن نقوش یکی از خاصیت هایی است که قدرت تاویل اثر هنری را در هنر اسلامی افزایش می دهد. دایره نماینگر حجم های کروی و حرکات اجرام آسمانی است. مثلث ساده ترین شکل است و بیانگر سه عالم. مربع از مهمترین اشکال است و بیانگر استحکام، استقرار و کمال می باشد.توجه مسلمانان به هندسه نقوش در ساختارهای منظم هنری برگرفته از خلقت خداوند و نظم موجود در طبیعت است که در نگرشی مثبت به آفرینندگی و تعالی روح شکل می گیرد. سه شکل اصلی دایره مثلث و مربع در دوره های متعدد اسلامی در هنرهای گوناگون با حفظ رمزگونه گی و معنای عمیق نهفته در خود در آثار هنرمندان، علاوه بر زیبایی ظاهری بازتابی از معنای فرهنگ هنرمند مسلمان باشد.ماهیت نقوش هندسی بر نظم و تعادلی است که در چارچوب کار نظامند توان هنرمند را در بیان تجرد و مفاهیم ذهنی او افزون می نماید. هدف از این مقاله آن است که به بررسی معانی رمزی اشکال دایره، مربع و مثلث در هنر اسلامی بپردازد. این پژوهش به شیوه کتابخانه ای و به روش تحلیلی توصیفی انجام شده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد که نظم موجود در این نقوش در هنر اسلامی در تبیین وحدانیت خلاصه می شود و جوهر نقوش در انواع هنرهای اسلامی متاثر از اعتقاد به توحید است که در قالب انواع آفرینش های هنری تجلی می یابد. ( برای داشتن متن کامل مقاله ، لینک فایل pdf مقاله را دانلود کنید )

فایل pdf مقاله

منبع :نشریه نقش مایه :   زمستان ۱۳۹۳ , دوره  ۸ , شماره  ۲۱ ; از صفحه ۴۵ تا صفحه ۵۰ .

حکمت اعداد در تزئینات و ساختار مسجد شیخ لطف اله با تکیه بر حروف ابجد

درک حکمت هنر اسلامی، بدون توجه به قرآن و تعالیم نبوی میسر نیست. این دو سرچشمه هنر اسلامی به خوبی در صورت و محتوای معماری اسلامی به ویژه در مساجد آن جلوه گر شده است.مسجد شیخ لطف اله به عنوان یکی از نمودهای بارز این امر، موضوع تحقیق و پژوهش های متعددی قرار گرفته اما همچنان اسرار و رموز زیادی در آن نامکشوف باقی مانده است. در مسجد شیخ لطف اله نظمی دقیق و حساب شده وجود دارد و هندسه و ریاضیات در ساختار و کالبد این مسجد جزئی لاینفک محسوب می شود. از این رو، هدف مطالعه حاضر جستجوی ابعاد جدیدی در این شاهکار هنر اسلامی با تکیه بر حکمت اعداد است.در این روند، بررسی اعداد به کار رفته در ساختار و تزئینات مسجد شیخ لطف اله و ارتباط آنها با مفاهیم قرآن کریم و همچنین تعالیم نبوی بر اساس محاسبات حروف ابجد مورد نظر قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفته نشان می دهد که عدد ۹ را می توان عدد طلایی مسجد شیخ لطف الله قلمداد نمود. این عدد در ساختار و تزئینات این مسجد تکرار شده است. همچنین چنانچه برخی از مفاهیم مرتبط با ساختار و تزئینات مسجد همچون سوره سجده یا نام مقدس حضرت فاطمه بر اساس حروف ابجد محاسبه شوند عدد ۹ یا یکی از مضرب های آن بدست می آید. ( جهت دانلود کل متن مقاله ، روی لینک فایل pdf  مقاله ، کلیک کنید)

نویسندگان:  میرزاخانیان مریم*, شاهرودی فاطمه

منبع :نشریه نقش مایه :   پاییز ۱۳۹۳ , دوره  ۸ , شماره  ۲۰ ; از صفحه ۳۳ تا صفحه ۳۸ .

بررسی نقش مایه های تالار اشرف اصفهان

اوج شکوه و یکی از بارزترین دوره های نمود و تعالی جلوه های هنری درتاریخ ایران زمین، دوران صفویه می باشد که مجموعه ایست کامل و تکامل یافته از تمام هنرهای کاربردی و تزئینی و تالاراشرف دراصفهان، نمونه ای بسیار ارزنده از این دوره محسوب می شود که نقوشی زیبا را در غالب هنرهای کاربردی همچون گچ بری و آجرچینی و نقاشی دیواری، کاشیکاری و… در خود جای داده است. این تالار که زمانی محل سکونت پادشاه و حرم سلطنتی وی بوده است، مشتمل است از تالار اصلی و دو اتاق در دو طرف آن، که روبه سمت جنوب ساخته شده است. نقوش به کار رفته در تزئینات تالار اشرف را می توان در دو گروه اصلی ۱٫ نقوش گیاهی طبیعی و تجریدی (درخت سرو، گلدان و گیاه، گل وبوته، اسلیمی و ختائی) و ۲ نقوش هندسی (ستاره های چند پر یا شمسه کادر محرابی، اشکال هندسی منتظم و غیر منتظم، بته جقه، طناب در هم بافته و …) مورد طرح و بررسی قرار داد، که درمجاورت رنگ های گوناگون و همنشینی رنگ طلایی و رنگ لاجورد، جلوه ای خاص و بسیار زیبا به این بنا بخشیده است. در این تحقیق سعی گردیده، علاوه بر شناخت و دستیابی به نقش مایه های این اثر ارزنده، ویژگی های بصری و مفاهیم پنهان این نقش مایه ها مورد بررسی قرار گیرد. یافته های این مقاله نشان می دهد که: ۱- نقوش گیاهی، فراوانی قابل ملاحظه ای نسبت به دیگر نقش مایه ها دارند. ۲- نقوش، صرفا جنبه تزئینی نداشته و علاوه بر اشاره مستقیم به مفاهیم، سندی است که ویژگی های اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی دوران را آشکار می سازد.(برای دیدن متن کامل مقاله ، روی لینک فایل pdf مقاله کلیک کنید)

فایل pdf مقاله

نویسندگان:  خدادادی علی, احمدپناه سیدابوتراب, صفی خانی نینا

منبع :نشریه نقش مایه :   بهار ۱۳۹۳ , دوره  ۸ , شماره  ۱۸ ; از صفحه ۷ تا صفحه ۱۷ .

بررسی نمادین صخره سنگ های طاق بستان

در طاق بستان نمادها و نشانه هایی وجود دارد که تا بحال از طریق نظام نمادین بررسی نشده است و به همین دلیل این شیوه می تواند ابعاد چند معنایی و مفاهیم عمیق تر نمادها را بیان کند. نقش برجسته های دوره پادشاهان ساسانی و شناخت عناصر و نمادهای بکار رفته بر روی حجاریها از جمله لباس پادشاهان، شمشیر، صحنه های شکار، و دیگر نمادها هدف بررسی این مقاله می باشد. نمایش پیکره بزرگ شاه در تمامی صحنه ها، تاکیدی بر اهمیت و عظمت پادشاه است. نقش برجسته ها معمولا به صورت دوزبان پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی است و به معرفی شخصیت های این آثار می پردازد. شخصیت اسطوره ای خدایان، حیوانات، صحنه شکار و و مفاهیم نمادین به کار رفته در حجاری ها، موضوعات اصلی صخره سنگ ها در طاق بستان در این مقاله است. موضوع مهم در طاق بستان یافتن معانی دیگری است که در نمادها نهفته و به همین دلیل از روش نماد شناسی تحلیلی استفاده می شود. هدف اصلی تحقیق و انتخات موضوع، بررسی معانی و مفاهیم نشانه هایی است که بر روی تاج شاه، لباس شاه، و ایزدان وجود دارد. روش تحقیق به صورت تحلیلی- توصیفی و بر اساس داده های اسنادی-تاریخی که از صخره سنگ ها بدست آمده، می باشد و نیز نگارنده شخصا تصاویر را از محل طاق بستان عکاسی کرده است. ( برای دیدن متن کامل مقاله ، روی لینک فایل pdf کلیک کنید.)

فایل pdf مقاله

نویسندگان:  بیرق دار راحله*, حاتم غلامعلی

منبع :نشریه نقش مایه :   بهار ۱۳۹۳ , دوره  ۸ , شماره  ۱۸ ; از صفحه ۱۹ تا صفحه ۳۱ .

محراب و نقوش به کار رفته در آن (دوره سلجوقی و ایلخانی)

شاخصه اصلی معماری در دوره سلجوقی هنر آجرکاری و در دوره ایلخانی هنر گچ بری است. از آنجاییکه به دلیل احترام دینی تحول در تزئینات محراب به نسبت سایر سطوح دیرتر صورت گرفته است، محراب های دو دوره سلجوقی و ایلخانی وجه تمایز کمتری دارند. هنرمندان، محراب را مانند دیگر اجزای بنا عرصه هنرنمایی خود قرار داده اند و آثار موجود کهن در ایران نشان می دهد که هنرمندان ما از قرن سوم هجری به تزئین محراب توجه نموده و با نقوش گیاهی، کتیبه، نقوش هندسی و نقوش سمبلیک آن را آراسته اند. ساختن محراب از زمان سلجوقیان تا دوره مغول تکامل تدریجی یافته، علائم رنگ در محراب های دوره ایلخانی آشکارتر است و کتیبه ها جلوه بیشتری دارند اما در دوره ایلخانی گاهی نقوش تزئینی به خوبی ساخته نشده اند و طرح و زمینه چندان از هم متمایز نیستند.
هدف از تحقیق، بیان تاریخچه و بررسی کاربرد نقوش هندسی، گیاهی وکتیبه در محراب های اسلامی دوران سلجوقی و ایلخانی می باشد در ادامه، این نقوش دردو محراب اسلامی گنبدعلویان متعلق به دوره سلجوقی و مسجد جامع بسطام متعلق به دوره ایلخانی با یکدیگر مقایسه شده اند. ( برای دیدن متن کامل مقاله، روی فایل pdf مقاله کلیک کنید)

فایل pdf مقاله

نویسندگان:  مهدی نژاد مقدم لاله*, گودرزی مصطفی

منبع:نشریه نقش مایه :   تابستان ۱۳۹۳ , دوره  ۸ , شماره  ۱۹ ; از صفحه ۷ تا صفحه ۱۸ .

گنبد خانه تاج الملک؛ بازتاب هنر و زیبایی

گنبد تاج الملک یکی از زیباترین و منحصر به فردترین گنبدهای آجری جهان است که در جبهه شمالی مسجد جامع اصفهان قرار دارد.فضای داخل این گنبدخانه سرشار از تزئینات زیبای آجری و گچی است که آنرا به گنجینه‌ای بی‌مانند در هنر تزئینات مساجد تبدیل نموده و به واسطه این تزئینات از زیبایی کم نظیری برخوردار است. تنوع و کثرت تزئینات بیانگر نبوغ و خلاقیت معمار هنرمند می‌باشد که تمام توان خود را در برپایی چنین مکان معنوی به کار گرفته است.کتیبه ها هم علاوه بر ایجاد زیبایی و بعد مذهبی باعث متبرک نمودن فضا و گسترش حس معنوی و روحانی در این مکان می‌شدند و نمایانگر شرایط تاریخی و اجتماعی آن دوران می‌باشند.در پژوهش حاضر به معرفی تزئینات این گنجینه ارزشمند، کاربرد این تزئینات و دریافتی زیبایی‌شناسانه از این تزئینات با تکیه بر منابع موجود و مشاهده فضای گنبدخانه پرداخته شده است. روش این تحقیق به شیوه توصیفی تحلیلی بوده و اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای و میدانی گردآوری شده اند.( برای دیدن متن کامل مقاله، روی فایل pdf مقاله کلیک کنید)

فایل pdf مقاله

نویسندگان: غلامعلی حاتم – پژمان دادخواه

منبع: مجله نقشمایه

بررسی عنصررنگ در پارچه های دوره اسلامی ( سلجوقیان تا صفویه )

چکیده : رنگ در آثار ارزشمند ایرانی از ارکان اساسی به شمار می آید و در این میان نظام رنگ بندی آثار هنری ایران علاوه بر معیارها و قراردادهای سنتی که نسل به نسل از هنرمندی به هنرمند دیگر انتقال یافته است همواره تحت تأثیر عوامل دیگری مانند باورهای اجتماعی ، دین ، عرفان ، فرهنگ و … بوده است . عنصر رنگ را می توان در یکی از کاربردی ترین هنر های دستی ایران یعنی پارچه بافی دوران اسلامی بررسی نمود . بدیهی است این هنر دستی در دوره های مختلف اسلامی تحت تاثیر عوامل فوق الذکر بوده است که ما شاهد خلاقیت بسیار هنر مندان ایرانی در این زمینه می باشیم. دوران ارزشمند در هنر پار چه بافی با حضورهر چه زیبا ترعنصر رنگ را میتوان در زمان سلجوقیان تاصفو یه در هنرایران به وضوح  مشاهده نمود ،زیرا این هنر در این دوره ها ویژگی کار بردی و شا خص تری به خود گر فته و کما بیش در زندگی مر دم نقش عمد ه ای پیدا کرده است .لذا در این پژوهش کوشیده شده عوامل تعیین کننده عنصر رنگ و ویژگی های آن در هنر پارچه بافی دوران سلجوقی تا صفویه بررسی شود زیرا که هنر پارچه بافی یکی از متجلی ترین هنرهای دوره اسلامی محسوب می شود . هدف از این پژوهش بررسی علل و عواملی است  که بر هنرمند دوره اسلامی در خصوص انتخاب رنگ پارچه هاتأثیر گذار  بوده است ، اینکه هنرمند دوره اسلامی تحت تأثیر چه عواملی از یکسری رنگهای خاص استفاده می کرده است؟آیا از محیط پیرامون خود تأثیر گرفته؟ یا متأثر ازعصر، فرهنگ و سنت بوده ؟ وآیا تنها سلیقه شخصی خود را بکار برده است ؟ بطور کلی می توان گفت هدف از این پژوهش شناخت جایگاه رنگ در پارچه های دوره اسلامی سلجوقی تا صفوی است .روش تحقیق در این مقاله کتابخانه ای و اسنادی می باشد که بدنبال آن پس از جمع آوری اطلاعات به همراه تحلیل اراﺋﻪ شده است .( برای دیدن کل مطلب مقاله، بر روی لینک فایل pdf مقاله ،کلیک کنید)

فایل pdf  مقاله: rang dar parche saljughi

واژگان کلیدی : رنگ ، پارچه بافی دوره اسلامی ، دوره( سلجوقیان تا صفویه )

منبع : مجله نقشمایه :https://goo.gl/x46nwd

نگرشی پیرامون نقاشی گل و مرغ با تاکید بر آثار آقا لطفعلی صورتگر شیرازی

چکیده:گل و مرغ در سنت هنر ایرانی، پیشینه ای طولانی دارد و به گونه ای نمادین، از فرهنگ ایرانی مایه گرفته است. همگی ما اینجا و آنجا به جلوه هایی از این هنر پر رمز و راز برخورد کرده و برای لحظاتی هرچند کوتاه دل و جان را به جادوی خط و کیمیای نقش و رنگهای آن سپرده ایم. گل و مرغ، تبلور نقش و رنگ خود را در فرش ها، طاقچه ها و سقف منازل، تزینن نمای داخلی امام زاده ها، حواشی آیات قرآن و سروده های شاعران نمایان ساخته است. در سنت هنر ایرانی، گل و مرغ از شاخه های نگارگری محسوب می شود که از عهد تیموری به بعد رونق چشمگیری داشته است. دنباله بررسی گونه های نمادین هنر گل و مرغ در نگاره های ایرانی، ما را در گذر از نگاره های دوران افشار و زند به دوران قاجار رهنمون می سازد. در این میان، استادان این شیوه در روند پیشرفت گل و مرغ سهم بزرگی داشته اند. آنان هرگز در رشته های پیوند با هنر گذشته را فراموش نکرده اند و آثارشان به گونه ای دنباله کار استادان بزرگ نام آشنا و گمنام مکاتب تبریز، شیراز، قزوین و اصفهان بوده است. در این بین علی اشرف هنرمند عهد افشاریه و زندیه را می توان از برجسته ترین نقاشان شیفته گل و مرغ دانست. وی گویی باغبانی گلستان هنر ایرانی را پیشه خود ساخته بود. پس از علی اشرف آقا صادق با ذوق وافرش به این مکتب اعتباری تازه بخشید. اما جلوه و جلال دوباره مکتب گل و مرغ در شیراز و در عهد قاجار ظاهر گشت، که مدیون ذوق و استعداد هنرمندی عاشق به نام آقا لطفعلی صورت گر شیرازی بود. وی را نمی توان تنها یک وارث و امانت دار هنر گل و مرغ دانست، چرا که با ذوق، استعداد، مهارت و قدرت ذهن کنکاش گر خود، در این عرصه چنان پیش رفت که شیوه اش به دیدگاهی بدیع برای مشتاقان و آیندگان مبدل گشت. (برای خواندن کل مطلب مقاله ،روی لینک فایل pdfمقاله کلیک کنید)

نویسندگان:  حسینی مطلق سیده ملیحه*

منبع :نشریه نقش مایه :   زمستان ۱۳۹۲ , دوره  ۷ , شماره  ۱۷ ; از صفحه ۲۳ تا صفحه ۳۵ .

بررسی و تحلیل نقش‌مایه‌های ایرانی ـ اسلامی گچ‌بری‌های امامزاده عبدالله اراک

نقوش گچبری امامزاده عبدالله اراک، از نقش‌مایه‌های ایرانی ـ اسلامی رایج در دوران سلجوقی و متأثر از دوره ساسانی است. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی و اطلاعات آن از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی تهیه شده است. سوال‌های پژوهش عبارتند از اینکه، چه میزان هنر گچ‌بری اسلامی وامدار دوره ساسانی بوده و تغییرات ایجاد شده بر سطوح گچ‌بری‌های اسلامی چگونه قابل تبیین است؟ نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بنیان نقوش تزیینی بنا، متاثر از گچ‌بری دوره ساسانی و محتوای نقش‌مایه‌های آن متأثر از تعالیم الهی و رخدادهای مهم اجتماعی (نهضت ترجمه و گرایش به عقل‌گرایی) است و بالطبع چهار تغییر (حذف نقوش انسانی و حیوانی، گرایش به نقوش گیاهی و تجریدی و گرفتن نگاه اساطیری از آنان، به‌کارگیری نقوش کتیبه‌ای و ارائه نقوش هندسی چندضلعی) در مضمون نقش‌مایه‌های گچ‌بری امامزاده دیده می‌شود. ( برای دیدن کل مطلب ، روی لینک pdf  مقاله کلیک کنید )

فایل pdf مقاله : emamzadeh abdolah

نویسندگان :

مجید ساریخانی ۱، اکبر شریفی‌نیا۲، اکرم احمدی۳
۱- استادیار دانشگاه شهرکرد ، sarikhanimajid@yahoo.com
۲- کارشناسی ارشد باستان‌شناسی گرایش دوره اسلامی دانشگاه تربیت مدرس
۳- کارشناسی ارشد هنر اسلامی دانشگاه تربیت مدرس

منبع : فصلنامه علمی _ پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی. ۱۳۹۴; ۶ (۱۸) :۱۵۵-۱۷۴

بررسی تطبیقی طرح و نقش منبر مسجد جامع نایین و منبر مسجد جامع سوریان

در صنایع دستی، نقوش همواره جایگاه خاصی داشته‌اند؛ از آثار منقوش بر سفالینه‌های تمدن‌های کهن گرفته تا دست‌ساخته‌های امروزین. در این میان، مطالعه تطبیقی نقوش منبرها و روابط بین آنها، علاوه بر شناسایی ارزش‌ این آثار، زمینه‌ساز پژوهش‌های دیگر نیز خواهد بود. این پژوهش بر آن است تا چگونگی و میزان ارتباط بین طرح‌ها و نقوش منبر مسجد جامع نایین و منبر مسجد جامع سوریان را ـ که در قرن هشتم هجری ساخته شده ـ تبیین نماید. این پژوهش با روش توصیفی ـ تطبیقی تدوین شده و داده‌ها را با مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی گردآوری نموده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد ساختار کلی طراحی و کتیبه دو منبر از الگویی واحد پیروی می‌کنند و از نظر طرح و نقش اسلیمی، ختایی و هندسی دارای یک قالب مشترک هستند اما به‌لحاظ ظرافت طراحی، همسان نیستند که، تفاوت‌های موجود را باید در شیوه و سبک هنرمندان دانست. ( برای دریافت متن کامل مقاله روی لینک فایل pdf مقاله کلیک کنید )

فایل pdf  این مقاله : masjed naeen

نویسندگان:

طیبه دهقانی ۱، صمد سامانیان۲
۱- کارشناسی ارشد صنایع دستی دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران، ایران ، tayebeh۳۹۲۴@yahoo.com
۲- دانشیار دانشگاه هنر تهران

منبع :  فصلنامه علمی _ پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی. ۱۳۹۴; ۶ (۱۹) :۲۹-۵۰

گونه شناسی خط کوفی بنایی (معقلی) براساس شیوۀ طراحی و رو شهای اجرایی

خوشنویسی در بین هنرهای اسلامی از ارزش ویژ های برخوردار است. ازاینرو جایگاه خاصی در آثار گوناگون، به ویژه
در تزیین بناهای مذهبی دارد. خط بنایی (معقلی) به واسطۀ انطباق با آجر به سبب راس تگوشه بودن در تزیین بناها
استفاده شد. این خط یک هنر ترسیمی اسلامی برگرفته از خط کوفی و نقوش معقلی است که بر زیرنقشهای مختلف
هندسی، به ویژه مربع، با رعایت تناسب فضای سیاه وسفید و در یک چارچوب معین طراحی و ترسیم میشود. این امر
باعث شده تا گونه های متعدد بر اساس شیوه های مختلف طراحی و رو شهای اجرایی در این خط به وجود آید. اما
تقسیم بندی های ی که دربارۀ این خط صورت پذیرفته، عموما ناقص و دربردارندۀ همۀ ابعاد این خط نیست.( برای دیدن متن کامل مقاله روی فایل pdf مقاله کلیک کنید )

نویسندگان مقاله : حمیدرضا کشاورزی میاندشتی ، بهمن فیزابی

متن کامل مقاله

مقاله های جدید بزودی بر روی سایت گذاشته خواهد شد