C164 – نقش وکتور یک ترنج اسلیمی

C164 – نقش وکتور یک ترنج اسلیمی

C155 – نقش وکتور یک نشان اسلیمی

C155 – نقش وکتور یک نشان اسلیمی

C152 – نقش وکتور شمسه تذهیبی

C152 – نقش وکتور شمسه تذهیبی

C146 – نقش وکتور یک نشان اسلیمی

C146 – نقش وکتور یک نشان اسلیمی

C143 – نقش وکتور یک اسلیمی ختایی

C143 – نقش وکتور یک اسلیمی ختایی

C142 – نقش وکتور یک ترنج اسلیمی

C142 – نقش وکتور یک ترنج اسلیمی

C137 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی از کاشی معرق دوره صفویه

C137 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی از کاشی معرق دوره صفویه

C135 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی و ختایی

C135 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی و ختایی

C134 – نقش وکتور یک روجلد اسلیمی

C134 – نقش وکتور یک روجلد اسلیمی

C132 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی دهان اژدری

C132 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی دهان اژدری

C131 – نقش وکتور یک قاب و حاشیه ختایی

C131 – نقش وکتور یک قاب و حاشیه ختایی

C123 – نقش وکتور یک اسلیمی ترنج

C123 – نقش وکتور یک اسلیمی ترنج

C122 – نقش وکتور یک ترنج زیبا

C122 – نقش وکتور یک ترنج زیبا

C121 – نقش وکتور یک قاب و حاشیه از تذهیب معاصر

C121 – نقش وکتور یک قاب و حاشیه از تذهیب معاصر

C119 – نقش وکتوریک گل شاه عباسی

C119 – نقش وکتوریک گل شاه عباسی

C105 – نقش وکتور گره چینی و اسلیمی ترکیبی

C105 – نقش وکتور گره چینی و اسلیمی ترکیبی

C104 – نقش وکتور یک اسلیمی قاب دور

C104 – نقش وکتور یک اسلیمی قاب دور

C103 – نقش وکتور یک کاشی معرق عهد تیموری

C103 – نقش وکتور یک کاشی معرق عهد تیموری

C97 – نقش وکتور یک کتیبه اسلیمی

C97 – نقش وکتور یک کتیبه اسلیمی

C91 – نقش وکتور یک حاشیه و قاب زیبا

C91 – نقش وکتور یک حاشیه و قاب زیبا

C74 – نقش وکتور یک ترنج جدید

C74 – نقش وکتور یک ترنج جدید

C68 – نقش وکتور چهار گل شاه عباسی عهد صفوی

C68 – نقش وکتور چهار گل شاه عباسی عهد صفوی

C66 – نقش وکتور ترنج

C66 – نقش وکتور ترنج

C64 – نقش وکتور ترنج

C64 – نقش وکتور ترنج

C63 – نقش وکتور یک ترنج جدید و زیبا از عهد صفوی

C63 – نقش وکتور یک ترنج جدید و زیبا از عهد صفوی

C55 – نقش وکتور قاب آئینه

C55 – نقش وکتور قاب آئینه

C54 – نقش وکتور اسلیمی ترنج

C54 – نقش وکتور اسلیمی ترنج

C49 – نقش وکتور ترنج جدید 2

C49 – نقش وکتور ترنج جدید 2

C46 – نقش وکتور تک اسلیمی

C46 – نقش وکتور تک اسلیمی

C35 – سه قاب وکتور

C35 – سه قاب وکتور

C29 – کادر و قاب و نوار حاشیه

C29 – کادر و قاب و نوار حاشیه

C26 – بازسازی وکتور از کاشی کاریهای دوره صفویه

C26 – بازسازی وکتور از کاشی کاریهای دوره صفویه

C20 – نقش وکتور یک شمسه اسلیمی

C20 – نقش وکتور یک شمسه اسلیمی

C15 – نقش وکتور یک قاب ، حاشیه و ترنج اسلیمی از دوره قاجار

C15 – نقش وکتور یک قاب ، حاشیه و ترنج اسلیمی از دوره قاجار

C14 – اسلیمی وکتور یک حاشیه

C14 – اسلیمی وکتور یک حاشیه