پیشنهادات ویژه

آخرین محصول ها

آرشیو کلی سایت

نقوش و اسلیمی ها
نقوش و اسلیمی ها
مشاهده
برش لیزر و حکاکی
برش لیزر و حکاکی
مشاهده
همه نقش ها و اسلیمی ها
همه نقش ها و اسلیمی ها
مشاهده
نوع نقش
نوع نقش
مشاهده
دوره های تاریخی
دوره های تاریخی
مشاهده
قیمت
قیمت
مشاهده
بناهای تاریخی
بناهای تاریخی
مشاهده
گیاهی
گیاهی
مشاهده
شمسه و ترنج
شمسه و ترنج
مشاهده
اسلیمی ختایی
اسلیمی ختایی
مشاهده
کمتر از 5000 تومان
کمتر از 5000 تومان
مشاهده
صفوی
صفوی
مشاهده
زیارتگاه
زیارتگاه
مشاهده
حاشیه و کادر
حاشیه و کادر
مشاهده
کتیبه
کتیبه
مشاهده
بین 6000 تا 10000 تومان
بین 6000 تا 10000 تومان
مشاهده
براش
براش
مشاهده
رایگان
رایگان
مشاهده
قاجار
قاجار
مشاهده
تیموری
تیموری
مشاهده
دوره های آموزشی
دوره های آموزشی
مشاهده
مساجد
مساجد
مشاهده
نرم افزارهای گرافیکی
نرم افزارهای گرافیکی
مشاهده
همه دوره ها
همه دوره ها
مشاهده
معاصر
معاصر
مشاهده
مدارس مذهبی
مدارس مذهبی
مشاهده
محراب
محراب
مشاهده
تذهیب
تذهیب
مشاهده
بین 11/000 تا 20/000 تومان
بین 11/000 تا 20/000 تومان
مشاهده
دوره های کامل تخصصی
دوره های کامل تخصصی
مشاهده
کورل دراو
کورل دراو
مشاهده
تکنیک های گرافیکی
تکنیک های گرافیکی
مشاهده
مدرسان دوره ها
مدرسان دوره ها
مشاهده
دانلود نرم افزار
دانلود نرم افزار
مشاهده
دروه های آموزشی رایگان
دروه های آموزشی رایگان
مشاهده

دانش افزایی

دیزاین یا طراحی؟ مسئله این است

دیزاین یا طراحی؟ مسئله این است

سالهاست که بر لزوم استفاده از “طراحی گرافیک” در بسترهای مختلف تأکید می شود. حال پرسش اینجاست که آیا این عبارت می تواند برابر نهاد درستی از نسخۀ مرجع خود “گرافیک دیزاین” باشد؟ از آنجا که گرافیک بی [...]